کیر خوردن همکارم منتشرشده: خوردن شاش دادشم ژوئن 25, 2011 درون Uncategorized

یـه همکار متاهل دارم کـه 35 سالشـه و یـه مدتیـه کـه با هم دوستیم. خوردن شاش دادشم انصافا هم خیلی چیز توپیـه. خوردن شاش دادشم خیلی خوش هیکل و خواستنی. که تا اونروز کـه گاهی درون غیـاب شوهرش همو مـیدیدیم رابطه درون حد بوسیدن و هم آغوشی بود که تا اینکه شوهرش رفت مسافرت. قرار گذاشتیم صبح من مستقیم برم خونـه. اولش کـه وارد شدم خیلی گرم اومدی تو آغوشم. لباس ساده پوشیده بود و متوجه شدم کـه هم نپوشیده.بعد مستقیم منو بردی طرف تخت کـه کلی سورپرایز شدم. گفت امروز این یک ساعت رو مال تو باشم. مال فریبرزم باشم. مثل دو که تا نامزد. کلی کیف کردم از این حرفش. بعد شروع کردم بـه نوازش تنش و هاش کـه خیلی دلم تنگ شده بود براشون. خیلی خوشگل و خواستنی بودن مثل همـیشـه. پستونـهای سفید و شاداب. مـیدونین؟ عاشق پاهاشم. زیباترین پاهای دنیـا رو داره. چقدر سفید و نرم بودن. حین نوازش پاهاش و هاش گاهی تحریک مـیشدم. بعد دستشو برد پائین و شروع کرد بـه . و با دست نوازش مـیکرد. اولین بار بود برام . تقریبا راست شده بود. بعد بهم گفت دوست داری ‫چکار کنم برات؟ گفتم تو کـه کیر خوردن دوست نداری. (توی این 12 سال کـه ازدواج کرده بود هیچوقت کیر شوهرشو نخورده) . دوست نداره)

بهم گفت بخاطر تو این کار رو مـیکنم. باورم نمـیشد. بعد شروع کرد خوردن . اولش با احتیـاط بعد خیلی گرم. چه کیفی مـیکررم. با اون دهن گرم و خوشگل به منظور اولین بار بود کـه کیر مـیخورد. اولش من نشستم بعد درون حال ایستاده . کمـی کـه خسته شد بعد هم خوابوندمش و رو کردم تو دهنش و عقب جلو کردم. حرف جالبی زد گفت : فکر نمـیکردم اینقدر سخت باشـه! کیر منـهم حسابی راست و کلفت شده بود. جالبه کـه فردا شبش کیر شوهرش رو نتونسته بود بخوره.حالش بد شده بود. چون اونقدر کـه به من علاقه داره بـه اون نداره.وقتی حسابی کیر خورد بهم گفت تحریک شده. رو درون آوردم از دهنش و بغلش کردم. فقط ش پاش بود. شروع کردم خوردن هاش. مـیگفت بیشتر بیشتر. حسابی حشری شده بود. با یـه دستم هم پاهاش رو نوازش مـیکردم که تا نزدیکش. مـیخواستم تشنـه اش بشـه. گاهی لباش رو مـیمکیدم. دستم رو بـه آرومـی بردم رویش . داغ داغ بود.داشت له له مـیزد. اولین بار بود کـه نوازشش مـیکردم. بعد چند دقیقه کـه از شدت لذت داشت نفس نفس مـیزد دستمو بردم زیر ش. عجبی! داغ و آبدار! خیس خیس بود! وقتی اینکار رو کردم بعدا گفت کـه تنم لرزید. باورم نمـیشد کـه تو تو آغوشمـه هاش و لباش درون اختیـارم و انگشتام دارنش رو مـیمالن. هم مـیمالیدم هم انگشتم رو مـیبردم تو کـه حال کنـه. داشت از لذت مـیمرد. بعد حدود 10 دقیقه با همون انگشتام ارضاش کردم.چنان شدید کـه تو آغوشم مـیلرزید. بعدا فهمـیدم 3 ماه بوده ارضا نشده بوده.

اونبار بار اول بود کـه شیرین تو عمرش کیر خورد و بار اول بود کـه من ارضاش مـیکردم.تا الان یـه بار دیگه ولی خیلی طولانی تکرار شد کـه دوباره ارضاش کردم وش رو خوردم. از حال زیـاد حتی فشارش افتاد!!! کیر من رو هم راحت و با اشتیـاق مـیخوره بر خلاف کیر شوهرش کـه دیگه امتحان هم نکرد. عاشق ه. ولی که تا حالا نکردمش. الیته با انگشت چرا. خیلی هم دوست داره. ولی که تا الان نکردمش. قشنکترین دنیـا رو داره. سفید و زیبا. امـیدوارم بتونم مش. ولی فعلا بـه همـین کیر خوردن کنار اومدم. اگه روزی کردمش براتون مـینویسم.

نوشته: فریبرز

Share this: دوست‌داشتن:

دوست داشتن در حال بارگذاری...

مرتبط

، خوردن شاش دادشم

خوردن شاش دادشم کیر خوردن همکارم | ي
[کیر خوردن همکارم | ي خوردن شاش دادشم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 06:54:00 +0000